SANITAT AMBIENTAL

SANITAT AMBIENTAL: INSECTICIDES I RATICIDES

 

1- INSECTICIDES:

ARTICLES DESTACATS D'US ZOOSANITARI

BICUPRO matèria activa: DELTAMETRINA 2,5 %

Insecticida concentrat d'acció ràpida que actua contra tot tipus de larves, insectes voladors i rèptils (mosques, mosquits, abespes, formigues, polls, xinxes, paparres, puces, escarabats, etc ) en tot tipus d'instal·lacions.

 KILLER matèria activa: CIPERMETRINA 10 %

Insecticida d'acció ràpida i prolongada, acció residual. Ideal per a eliminar tan insectes voladors com rèptils (mosques, mosquits, polls, xinxes, puces, camallargs, escarabats, àcars, formigues i d'altres). Aquest productes es pot fer servir en presència d'animals de sany calenta. Adequats per quadres, naus, magatzems, gosseres etc.

 

KORYL matèria activa: CIPERMETRIN 10 %, GLUTARALDEHID 15% I CLORUR DE DIDECILDIMETILAMONI 10 %.Desinfectant-insecticida d'ampli espectre que destrueix i elimina completament tot tipus de vida microbiana. La seva composició té efecte triple: Neteja, desinfecta i desinsecta amb una sola aplicació.
ZOGACRON matèria activa: BENDIOCARB 0,80 % Insecticida en pols de total eficàcia i alt poder residual. Molt fàcil d'usar. Elimina paparres, xinxes, polls, formigues, puces, escarabats, escarabat etc. Eficaç tan per insectes adults com larves.
DOGACRON matèria activa: CIPERMETRINA 3 % I IMIDACLOPRID 3 % Insecticida en forma de concentrat emulsionable que combina les propietats d'eficàcia i volteig a baixes concentracions pròpies de la Cipermetrina amb el potent i prellongat efecte residual de l'Imidacloprid.

PERTOL matèria activa: CIFENOTRÍN 0,10%. Actua per ingestió i contacte de forma eficaç contra els insectes, tan els rreptants com els voladors, en totes les seves formes de vida (ou, larva i insecte). Contè repelent. Ideal per interiors, no taca no fa olor.

 

 

   

MOSQUICIDES

 

KILLER PAINT

matèria activa: ACETAMIPRID. Mosquicida microgranulat soluble en aigua per pintar preferentment o pulveritzar.

KILLER-TRAP és una trampa per mosques no contaminant i reutilitzable. Fàcil de fer servir. Gran eficàcia. Ús exterior, ecològica sense verí.

KILLER GR

matèria activa: ACETAMIPRID 0,5 % . Matamosques granulat amb atraient sexual.

FLY-KOL

Tires atrapamosques adhesives, no tòxiques, no verenoses.

CONTRA FORMIGUES

 

DIREX BEN

matèria activa: BENDIOCARB 0,81%

És un insecticida en pols amb una excel·lent propietat d'atracció i eficàcia; atrau i destrueix les larves i els adults dels insectes molestos (formigues, puces, paparres, polls, àcars, escarabats, cucs, etc) sense necessitat de dosis excesives.

Contè repelent.

 

DIREX TRAMPA I DIREX GEL matèria activa: ACETAMIPRID 0,1 %

Antiformigues d'alta apetència. El seu principi actiu actua per contacte i ingesta. Les formigues s'introdueixen dins la trampa ingereixen i transporten el gel contaminant al reste de la colònia. La irradicació del niu s'observa a la setmana de l'aplicació. És innodor. Conté repelent.
 

 

2- RATICIDES

Mata rates i ratolins i talps, gran varietat de productes:

Matèries actives, DIFENACOUM 0,05% I BRODIFACOUM 0,05%.

Diferents formats: PASTA FRESCA, BLAT ENVERINAT, PEDRES, GRÀNULS, TRAMPES, COLA, LÍQUID.

NOVETAT!  MUSKIL
Dos principis actius en un bloc o pasta fresca únic d'elevada eficàcia i palatabilitat.
Difenacoum 0,0025%, Bromadiolona 0,0025% i substànicia de gust amarg, repelent per animals domèstics 0,001%.
 
       

3- PLAGUICIDES ECOLÒGICS

Control de les formigues i insectes rastrers sense riscs.