Els més venuts

Information

Fabricants

Cap fabricant

Ofertes

Proveïdors

  • DISTRIBUIDOR DE SUPERFEED

Termes i condicions d'ús

Condicions legals

Els drets de propietat intel·lectual de les pàgines web www.agrovalls.com i, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents  elements aquí continguts són titularitat d'AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització de les pàgines web www.agrovalls.com que AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L posa de manera gratuïta a disposició dels usuaris d'Internet, empreses associades d'AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L, . L'accés a aquestes pàgines web implica la seva acceptació sense reserves als presents termes i condicions d'ús. La utilització de determinats serveis oferts en aquestes pàgines web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades simplement per l'ús d'aquests serveis.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de les pàgines web només i tant sols si concorren les següents condicions:

  1. Que sigui compatible amb les finalitats de les pàgines web www.agrovalls.com.
  2. Que es realitzi amb l'ànim exclusiu d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  3. Que cap dels continguts relacionats amb aquestes pàgines web siguin modificats de cap manera.
  4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquestes pàgines web sigui utilitzada, copiada o distribuïda separadament del text o de la resta d'imatges que l'acompanyen.

AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves pàgines web, de la configuració i presentació de les mateixes i de les condicions d'accés.

AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a les pàgines  web assenyalades, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, tot i que esmerçarà els seus millors esforços per a evitar-les, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquestes pàgines web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda a les mateixes és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin produir-se en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de les pàgines web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència a les pàgines web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en les mateixes que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l'usuari per aquest motiu.

AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada "AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L". Pel que fa a les citacions de productes i serveis de tercers, AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.Lreconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant que la simple menció o aparició en les pàgines web suposi l'existència de drets o responsabilitat alguna d'AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L sobre els mateixos, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part d'AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquestes pàgines web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d'AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés a aquestes pàgines web. En el cas de què l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Política de privacitat i seguretat

AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L manté una política de discreció i seguretat absoluta amb les seves dades personals. A continuació els hi oferim la declaració organitzativa tant en l'àmbit de la LSSICE (Llei espanyola per als serveis a la societat de la informació) com en matèria de protecció i privacitat de dades personals.

Privacitat de dades

Per accedir als serveis que AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L ofereix a través de les referides pàgines web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que aquestes dades quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d'AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L, Carrer carretera de tarragona,20, 43800 Valls o bé, enviant un correu electrònic a info@agrovalls.com.

D'altra banda, per a poder utilitzar aquests serveis, l'usuari autoritza a AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L per a què pugui subcontractar l'allotjament de les dades recollides a través de les seves pàgines web a terceres entitats. En qualsevol cas, AGROVALLS MESTRES OLIVA, S.L garanteix que les empreses subcontractistes estaran ubicades a països amb un nivell de Protecció de Dades equiparable a l'Espanyol, i que amb aquestes s'haurà signat prèviament un contracte que satisfaci els requisits que estableix l'article 12 de la LOPD.